Drukuj
kod qr

Kurs doskonalący ARTETERAPIA– Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą Warszawa

Warszawa 06/09/2017

Kursy

290zł http://warszawalokalnie.pl/56835

Firma Szkoleniowa zaprasza na "KURS ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą" w Warszawie. Kurs doskonalący kompetencje zawodowe, umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych bardziej specjalistycznych szkoleniach w tej dziedzinie. Ukończenie go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą. DLA: wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą. Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych. Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, a także skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych. P R O G R A M: Część integracyjno- teoretyczna: 1. Trening kreatywności – rozbudzenie chęci tworzenia i aktywności. 2. Cele arteterapii. Zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą; 3. Diagnozowanie potrzeb grupy, dzieci i młodzieży z wykorzystaniem np. socjogramu, Cześć praktyczna: 1. Metody i techniki arteterapeutyczne: plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, bajkoterapia, chromoterapia, teatroterapia. 2. Ekspresja siebie przez działania twórcze : muzyczne, ruchowe, darmowe. 3. Ekspresja siebie przez działania twórcze : plastykoterapia z analizą. ” Mój autoporortret ” -collage „Maski nasze codzienne” – papietoplastyka ” Mandala ” – relaksacyjna, diagnozująca, koncentrujaca i lecznicza 4.Terapeutyczna moc słowa, relaksacja i wizualizacja 5. T- shirt motywacyjny 6. Przedmioty i rekwizyty w pracy arteterapeutycznej 7. Tworzenie konspektu zajęć metodą arteterapii Czas trwania: 24 godz. dydaktyczne Cena: 290 zł obejmuje Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą” wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), a także skrypt , notatnik, teczka, długopis TERMIN KURSU: 28-29.10.2017 r., godz. 9.00 – 17.00, MIEJSCE: Warszawa, ul. Sucharskiego 3, Osiedlowy Klub Jelonki TRENER: mgr Barbara Libicka – Gortadt Zapisy poprzez formularz na stronie: http://iskra.edu.pl/?p=782
Pełna treść ogłoszenia dostępna w serwisie WarszawaLokalnie.pl

ISKRA