Drukuj
kod qr

Konstruowanie umów cywilno-prawnych

Warszawa 01/03/2019

Szkolenia

380zł http://warszawalokalnie.pl/85602

Zapraszamy na Szkolenie realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej. SZKOLENIE DLA PRAWNIKÓW I NIE-PRAWNIKÓW Organizator: EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI. Najstarsza prywatna Uczelnia prawnicza w Polsce, założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa SZCZEGÓŁY SZKOLENIA: Zakres szkolenia : 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych. 2. Komparycja umowy. 3. Proces formułowania postanowień umownych. 4. Klauzule podstawowe. 5. Klauzule dodatkowe. 6. Problematyka konstruowania wybranych typów umów – cywilno-prawnych Szkolenie realizowane, w systemie distance-learning, tj. za pośrednictwem platformy e-learningowej EWSPA wykładów audiowizualnych. Wymagany dostęp do internetu. Wymiar szkolenia: 10 godzin Możliwość skorzystania z dofinansowania do 80% lub pożyczki nieoprocentowanej z umorzeniem do 25% Certyfikat udziału- uczestnik otrzymuje certyfikat wystawiony przez Europejskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, Wydział Prawa w Warszawie lub Wydział Prawa w Londynie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa www.ewspa.edu.pl
Pełna treść ogłoszenia dostępna w serwisie WarszawaLokalnie.pl

Przemysław
505374881