Technik/ Inżynier Serwisu

Data dodania: 03 styczeń 2019 Ogłoszenie: 82749
za darmo
Tel. ... Pokaż
  • Kategoria: Dam pracę
  • Typ oferty: Praca fizyczna
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Wyświetleń: 438

Opis ogłoszenia

PKE Polska Sp. z o. o. należy do wiodących firm w Polsce, zajmujących się planowaniem i realizacją kompleksowych projektów niskoprądowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz obsługą serwisową w obiektach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Aktualnie poszukujemy w Warszawie kandydatów na stanowisko: Technik/ Inżynier Serwisu

Zakres obowiązków:
- serwis i konserwacja systemów teletechnicznych (SSP, DSO, SSWiN, SKD, CCTV),
- sporządzanie raportów i dokumentacji z wykonywanych prac.

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia technicznego o profilu elektronicznym/elektrotechnicznym,
- umiejętności manualnych - montaż urządzeń, lutowanie itp.,
- umiejętności czytania schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej,
- znajomości obsługi komputera oraz oprogramowania Office,
- chęci rozwijania swoich umiejętności,
- prawa jazdy kat B.

Dodatkowymi atutami będą:
- doświadczenie w serwisowaniu niskoprądowych systemów teletechnicznych.

W zamian za zaangażowanie i fachowość oferujemy:
- interesującą i odpowiedzialną pracę: umowa o pracę i pakiet socjalny,
- przyjazną atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole,
- możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.Do przesyłanego CV proszę dołączyć skan podpisanego oświadczenia o poniższej treści:

O Ś W I A D C Z E N I E
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonej przez PKE Polska Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

II. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Aplikującego jest PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, e-mail: @ tel. 22 572 58 70.
2. W sprawach związanych z moimi danymi mam możliwość kontaktowania się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, e-mail: @
3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.). Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
5. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia niniejszej rekrutacji, a jeżeli Aplikujący wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnego roku.
6. Aplikujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Aplikujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Aplikującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez osobę aplikującą swoich danych osobowych wykraczających poza zakres określony ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzania tych dodatkowych danych spowoduje, że osoba ta zostanie wyłączona z procesu naboru, a przekazane dokumenty bez niniejszego oświadczenia będą niezwłocznie usunięte z zasobów informacyjnych PKE Polska Sp. z o.o..

* niewłaściwe skreślić

……………………………………………………….
Miejscowość, data, podpis

Więcej informacji na temat działalności Naszej firmy znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.pke.at/pl

Warszawa Mokotów Mazowieckie