Projektant / Kosztorysant systemów teleinformatycznych - niskoprądowych

Data dodania: 10 styczeń 2019 Ogłoszenie: 83114
za darmo
Tel. ... Pokaż
  • Kategoria: Dam pracę
  • Typ oferty: Pozostałe
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Wyświetleń: 175

Opis ogłoszenia

PKE Polska Sp. z o. o. należy do wiodących firm w Polsce, zajmujących się planowaniem i realizacją kompleksowych projektów niskoprądowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz obsługą serwisową w obiektach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

W związku z rozwojem działu handlowego w Warszawie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Projektant / Kosztorysant systemów teleinformatycznych - niskoprądowych

Zakres obowiązków:
- Opracowywanie projektów i ofert technicznych (dobór rozwiązań),
- Opracowywanie dokumentacji projektowych w zakresie systemów telekomunikacyjnych (SSP, CCTV, DSO, SKD, SSWiN, OS, BMS, AV, Wi-Fi, itp.),
- Tworzenie kosztorysów i ofertowanie,
- Udział w negocjacjach, reprezentowanie firmy w naradach koordynacyjnych,
- Współpraca z działem realizacji.

Oczekiwania:
- Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe - kierunek: Telekomunikacja,
- Znajomość technologii systemów niskoprądowych ( SSP, CCTV, DSO, SKD, SSWiN, OS, BMS, AV, Wi-Fi, itp.),
- Praktyczna znajomość środowiska oprogramowania AUTOCAD w stopniu dobrym,
- Znajomość środowiska oprogramowania Windows / Office.

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
- Poświadczenie bezpieczeństwa PF lub Tajne oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego ,
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:
- Stabilną pracę w nowoczesnym warszawskim biurze,
- Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,
- Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne doskonalące wiedzę techniczną,
- Możliwości szkoleń, kursów w zakresie rozwoju indywidulnego,
- Stworzenie możliwości w zakresie uzyskania uprawnień telekomunikacyjnych lub elektrycznych,
- Pakiet socjalny (dofinansowanie do karty Multi Sport, dodatkową opiekę medyczną).

Do przesyłanego CV proszę dołączyć skan podpisanego oświadczenia o poniższej treści:
OŚWIADCZENIE

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonej przez PKE Polska Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

II. Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych Aplikującego jest PKE Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, e-mail: office@pke-pl.com, tel. 22 572 58 70.

2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

3. Dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 pkt. lit. a RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

4. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia niniejszej rekrutacji, a jeżeli Aplikujący wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnego roku.

5. Aplikujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Aplikujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Aplikującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez osobę aplikującą swoich danych osobowych wykraczających poza zakres określony ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzania tych dodatkowych danych spowoduje, że osoba ta zostanie wyłączona z procesu naboru, a przekazane dokumenty bez niniejszego oświadczenia będą niezwłocznie usunięte z zasobów informacyjnych PKE Polska Sp. z o.o.


…………………………………………………………...
Miejscowość, data, podpis

* niewłaściwe skreślić

Warszawa Mokotów Mazowieckie