Procedury F-Gaz 2024 UDT Certyfikat Dla Przedsiębiorstwa 03.2024 Automat

Dodane Czwartek, 18 Kwietnia 2024, 12:08:59, ID ogłoszenia: 143338
199 zł
Procedury F-Gaz 2024 UDT Certyfikat Dla Przedsiębiorstwa 03.2024 Automat
o3791.webp
procedury_Lento1.webp
FGAZ2024A2.webp
fGAZ20242.webp
SKLEP_MD_Instal_Nowy_Sącz2.webp
20230307_1307422.webp
MD_Instal2.webp
Wyświetleń: 481

Opis ogłoszenia

Witam.

Oferuję na sprzedaż cały największy pakiet, składający się z 44 aktualnych procedur f-gazowych oraz dokumentację potrzebną do kontroli UDT, do otrzymania lub przedłużenia certyfikatu f-gaz dla przedsiębiorstwa. Procedury wysyłam na maila w formacie "docx", należy tylko podmienić swoje dane w nagłówku. Na całość wystawiam FV.

Uwaga: 11.03.2024 nastąpiła aktualizacja procedur. Weszło w życie nowe rozporządzenie nr. 573/2024 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 1937/2019 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.
Mój pakiet procedur został już uaktualniony o nowe rozporządzenie – procedury są aktualne.
Do wydrukowania jest 310 stron.

Pakiet zawiera następujące procedury, które są wymagane przez UDT:

1. Procedura ogólna prowadzenia działalności
2. Lista pracowników w firmie
3. Lista przekazania sprzętu zgodnie z ustawą
4. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1516/2007
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 573/2024
6. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2017 r.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju nr 2417/2017
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 2419/2017
9. Zestawienie Polskich Norm
10. Dobrowolność stosowania Polskich Norm
11. Protokół Główny
12. Nip/Regon
13. Kserokopia uprawnień
14. Procedura odzysku czynnika z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
zawierających fluorowane gazy cieplarniane
15. Procedura dotycząca kontroli szczelności urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
16. Procedura instalacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
17. Procedura konserwacji lub serwisowania, naprawy stacjonarnych urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
18. Procedura likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
19. Procedura ewidencji obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych przeznaczonych do celów
chłodniczych
20. Procedura przekazania protokołów serwisowych
21. Procedura – instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu butli ciśnieniowych
22. Procedura sprawdzania urządzeń pod względem wycieków
23. Procedura usuwania wilgoci z instalacji chłodniczej
24. Procedura przezbrajania układu R404 na inny czynnik
25. Lista kontrolna przezbrajania układu z R404
26. Procedura przezbrajania układu z R22
27. Lista kontrolna procedury wymiany czynnika R-22 na nowy czynnik chłodniczy
28. Protokół ciśnieniowej próby szczelności
Instrukcja wykonania próby szczelności
29. Protokół z wykonania czynności
30. Protokół szczelności metodą pośrednią
31. Zestaw do sprawdzania nieszczelności
32. Wzór oznakowania urządzeń chłodniczych PROZON
33. Bezpieczny transport Butli
34. Sprawozdania z ochrony środowiska
35. Kobize
36. Nowa ustawa o odpadach
37. Czym jest ewidencja odpadów
38. Ewidencja odpadów w firmie
39. Stanowisko PROZON dot. Transportu odzyskanego czynnika
40. Stanowisko dotyczące certyfikacji detektorów wycieków
41. Instrukcja Użytkownika BDS o SZWO i FGC
42. Kary
43. Oświadczenia o udostępnieniu narzędzi
44. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z procedurą

Samoobsługa:

Aby kupić powyższe procedury należy:
1. Wejść do sklepu pod adresem: sklep.MD-Instal.pl
2. Wyszukać pozycję o nazwie: Procedury F-Gazowe 2024 F-Gaz aktualne
3. Dodać do koszyka
4. Przejść do płatności
5. Zapłacić za towar (BLIK, Szybki Przelew, Karta lub Google Pay)
6. Wejść na swojego maila i pobrać plik z procedurami, który jest wysyłany automatycznie
7. Podmienić dane na swoje, wydrukować i wpiąć do segregatora. Udostępnić inspektorowi UDT w czasie kontroli.

Gotowy link do zakupu procedur znajduje się poniżej (skopiuj i wklej w wyszukiwarkę) :
<a href="https://sklep.md-instal.pl/produkt/procedury-f-gazowe-f-gaz-fgaz-aktualne-wersja-elektroniczna/">sklep.md-instal.pl/produkt/procedury-f-gazowe-f-gaz-fgaz-aktualne-wersja-elektroniczna/</a>

Zapraszam do zakupu

Opis ogłoszenia

Witam.

Oferuję na sprzedaż cały największy pakiet, składający się z 44 aktualnych procedur f-gazowych oraz dokumentację potrzebną do kontroli UDT, do otrzymania lub przedłużenia certyfikatu f-gaz dla przedsiębiorstwa. Procedury wysyłam na maila w formacie "docx", należy tylko podmienić swoje dane w nagłówku. Na całość wystawiam FV.

Uwaga: 11.03.2024 nastąpiła aktualizacja procedur. Weszło w życie nowe rozporządzenie nr. 573/2024 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 1937/2019 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.
Mój pakiet procedur został już uaktualniony o nowe rozporządzenie – procedury są aktualne.
Do wydrukowania jest 310 stron.

Pakiet zawiera następujące procedury, które są wymagane przez UDT:

1. Procedura ogólna prowadzenia działalności
2. Lista pracowników w firmie
3. Lista przekazania sprzętu zgodnie z ustawą
4. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1516/2007
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 573/2024
6. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2017 r.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju nr 2417/2017
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 2419/2017
9. Zestawienie Polskich Norm
10. Dobrowolność stosowania Polskich Norm
11. Protokół Główny
12. Nip/Regon
13. Kserokopia uprawnień
14. Procedura odzysku czynnika z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
zawierających fluorowane gazy cieplarniane
15. Procedura dotycząca kontroli szczelności urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
16. Procedura instalacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
17. Procedura konserwacji lub serwisowania, naprawy stacjonarnych urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
18. Procedura likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
19. Procedura ewidencji obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych przeznaczonych do celów
chłodniczych
20. Procedura przekazania protokołów serwisowych
21. Procedura – instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu butli ciśnieniowych
22. Procedura sprawdzania urządzeń pod względem wycieków
23. Procedura usuwania wilgoci z instalacji chłodniczej
24. Procedura przezbrajania układu R404 na inny czynnik
25. Lista kontrolna przezbrajania układu z R404
26. Procedura przezbrajania układu z R22
27. Lista kontrolna procedury wymiany czynnika R-22 na nowy czynnik chłodniczy
28. Protokół ciśnieniowej próby szczelności
Instrukcja wykonania próby szczelności
29. Protokół z wykonania czynności
30. Protokół szczelności metodą pośrednią
31. Zestaw do sprawdzania nieszczelności
32. Wzór oznakowania urządzeń chłodniczych PROZON
33. Bezpieczny transport Butli
34. Sprawozdania z ochrony środowiska
35. Kobize
36. Nowa ustawa o odpadach
37. Czym jest ewidencja odpadów
38. Ewidencja odpadów w firmie
39. Stanowisko PROZON dot. Transportu odzyskanego czynnika
40. Stanowisko dotyczące certyfikacji detektorów wycieków
41. Instrukcja Użytkownika BDS o SZWO i FGC
42. Kary
43. Oświadczenia o udostępnieniu narzędzi
44. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z procedurą

Samoobsługa:

Aby kupić powyższe procedury należy:
1. Wejść do sklepu pod adresem: sklep.MD-Instal.pl
2. Wyszukać pozycję o nazwie: Procedury F-Gazowe 2024 F-Gaz aktualne
3. Dodać do koszyka
4. Przejść do płatności
5. Zapłacić za towar (BLIK, Szybki Przelew, Karta lub Google Pay)
6. Wejść na swojego maila i pobrać plik z procedurami, który jest wysyłany automatycznie
7. Podmienić dane na swoje, wydrukować i wpiąć do segregatora. Udostępnić inspektorowi UDT w czasie kontroli.

Gotowy link do zakupu procedur znajduje się poniżej (skopiuj i wklej w wyszukiwarkę) :
<a href="https://sklep.md-instal.pl/produkt/procedury-f-gazowe-f-gaz-fgaz-aktualne-wersja-elektroniczna/">sklep.md-instal.pl/produkt/procedury-f-gazowe-f-gaz-fgaz-aktualne-wersja-elektroniczna/</a>

Zapraszam do zakupu