Pracownik biurowy/ Pomoc Księgowej

Data dodania: 24 styczeń 2019 Ogłoszenie: 83796
za darmo
Tel. ... Pokaż
  • Kategoria: Dam pracę
  • Typ oferty: Praca biurowa
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Wyświetleń: 609

Opis ogłoszenia

PKE Polska Sp. z o. o. należy do wiodących firm w Polsce, zajmujących się planowaniem i realizacją kompleksowych projektów niskoprądowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz obsługą serwisową w obiektach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:
Pracownik biurowy/ Pomoc Księgowej

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:
- przygotowanie faktur do rejestracji w systemie finansowo- księgowym,
- wykonywanie czynności biurowych: drukowanie, kopiowanie i kompletowanie dokumentów,
- dbanie o właściwy obieg dokumentów.

Wymagania:
- wykształcenie średnie ekonomiczne,
- znajomość pakietu MS Office,
- systematyczność, dokładność, rzetelność i umiejętność pracy w zespole,
- zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Mile widziana:
- odbyte kursy księgowości,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oferujemy:
- zatrudnienie w dużej, stabilnej firmie, działającej od 20 lat,
- przyjazna atmosfera w zespole,
- umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,
- pakiet socjalny,
- możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Więcej informacji na temat działalności Naszej firmy znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.pke-pl.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanego CV proszę dołączyć skan podpisanego oświadczenia o poniższej treści:

O Ś W I A D C Z E N I E

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonej przez PKE Polska Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
II. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Aplikującego jest PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, e-mail: office@pke-pl.com, tel. 22 572 58 70.
2. W sprawach związanych z moimi danymi mam możliwość kontaktowania się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, e-mail: rodo@pke-pl.com.
3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.). Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
5. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia niniejszej rekrutacji, a jeżeli Aplikujący wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnego roku.
6. Aplikujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Aplikujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Aplikującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez osobę aplikującą swoich danych osobowych wykraczających poza zakres określony ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzania tych dodatkowych danych spowoduje, że osoba ta zostanie wyłączona z procesu naboru, a przekazane dokumenty bez niniejszego oświadczenia będą niezwłocznie usunięte z zasobów informacyjnych PKE Polska Sp. z o.o..

* niewłaściwe skreślić

……..……………………….
Miejscowość, data, podpis

Warszawa Mokotów Mazowieckie