Poszukujemy nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej za granicą w Rosji i w Kazachstanie.

Data dodania: 09 styczeń 2014 Ogłoszenie: 1521
1zł
Tel. 22-... Pokaż
  • Kategoria: Dam pracę
  • Typ oferty: Edukacja, szkolenia
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Wyświetleń: 1455

Opis ogłoszenia

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
prowadzi rekrutację uzupełniającą nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej za granicą
w Rosji i w Kazachstanie na rok szkolny 2014/15. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć
do 31 stycznia 2014 r. Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli. http://www.orpeg.pl/index.php/kierowanie-nauczycieli
Wymagania
O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:
1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego,
2. znajomość języka rosyjskiego,
3. co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o skierowanie do pracy za granicą, zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r., poz. 1538),
4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.
Obowiązki
Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.
Informacje dodatkowe
1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

Warszawa Mokotów Mazowieckie