Projektant / Kosztorysant systemów elektrycznych

Data dodania: 11 styczeń 2019Ogłoszenie: 83158

PKE Polska Sp. z o. o. należy do wiodących firm w Polsce, zajmujących się planowaniem i realizacją kompleksowych projektów niskoprądowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz obsługą serwisową w obiektach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

W związku z rozwojem działu handlowego w Warszawie poszukujemy pracowników na stanowisko:
Projektant / Kosztorysant systemów elektrycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:
- Tworzenie kosztorysów i ofertowanie, udział w negocjacjach,
- Projektowanie systemów elektrycznych /SN i NN/,
- Uczestniczenie w realizacji dokumentacji projektowej systemów elektrycznych,
- Tworzenie rysunków projektowych,
- Ścisła współpraca z innymi pracownikami w zakresie projektu,
- Reprezentowanie firmy w naradach koordynacyjnych.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe w zakresie Elektryki lub Energetyki,
- Uprawnienia SEP do 1kV,
- 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
- Znajomość AutoCad i pakietu MS Office, programu NORMA,
- Inicjatywa w działaniu, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość,
- Sumienność i pracowitość,
- Odpowiedzialność i dyspozycyjność,
- Komunikatywność i wysoka kultura osobista,
- Konsekwencja w dążeniu do celu.

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
- Poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego,
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.

Oferujemy:
- Stabilną pracę w nowoczesnym, warszawskim biurze,
- Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,
- Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne doskonalące wiedzę techniczną,
- Możliwości szkoleń, kursów w zakresie rozwoju indywidualnego,
- Stworzenie możliwości w zakresie uzyskania uprawnień telekomunikacyjnych lub elektrycznych,
- Pakiet socjalny (dofinansowanie do karty Multi Sport, dodatkową opiekę medyczną).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Do przesyłanego CV proszę dołączyć skan podpisanego oświadczenia o poniższej treści:


O Ś W I A D C Z E N I E

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonej przez PKE Polska Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
II. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Aplikującego jest PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, e-mail: office@pke-pl.com, tel. 22 572 58 70.
2. W sprawach związanych z moimi danymi mam możliwość kontaktowania się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, e-mail: rodo@pke-pl.com.
3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.). Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
5. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia niniejszej rekrutacji, a jeżeli Aplikujący wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnego roku.
6. Aplikujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Aplikujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Aplikującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez osobę aplikującą swoich danych osobowych wykraczających poza zakres określony ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzania tych dodatkowych danych spowoduje, że osoba ta zostanie wyłączona z procesu naboru, a przekazane dokumenty bez niniejszego oświadczenia będą niezwłocznie usunięte z zasobów informacyjnych PKE Polska Sp. z o.o..

* niewłaściwe skreślić

……..……………………….
Miejscowość, data, podpis

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon:

Kategoria: Dam pracę
Typ oferty: Praca biurowa
Lokalizacja: Warszawa
Wyświetleń: 618
© 2012 Warszawalokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.