Kurs doskonalący ARTETERAPIA– Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą Warszawa

Data dodania: 06 wrzesień 2017Ogłoszenie: 56835

Firma Szkoleniowa zaprasza na "KURS ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą" w Warszawie.

Kurs doskonalący kompetencje zawodowe, umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych bardziej specjalistycznych szkoleniach w tej dziedzinie.
Ukończenie go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.

Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych.

Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie, a także skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.

P R O G R A M:
Część integracyjno- teoretyczna:
1. Trening kreatywności – rozbudzenie chęci tworzenia i aktywności.
2. Cele arteterapii. Zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą;
3. Diagnozowanie potrzeb grupy, dzieci i młodzieży z wykorzystaniem np. socjogramu,

Cześć praktyczna:
1. Metody i techniki arteterapeutyczne: plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, bajkoterapia, chromoterapia, teatroterapia.
2. Ekspresja siebie przez działania twórcze : muzyczne, ruchowe, darmowe.
3. Ekspresja siebie przez działania twórcze : plastykoterapia z analizą.
” Mój autoporortret ” -collage
„Maski nasze codzienne” – papietoplastyka
” Mandala ” – relaksacyjna, diagnozująca, koncentrujaca i lecznicza
4.Terapeutyczna moc słowa, relaksacja i wizualizacja
5. T- shirt motywacyjny
6. Przedmioty i rekwizyty w pracy arteterapeutycznej
7. Tworzenie konspektu zajęć metodą arteterapii

Czas trwania: 24 godz. dydaktyczne

Cena: 290 zł
obejmuje Certyfikat ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą” wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), a także skrypt , notatnik, teczka, długopis

TERMIN KURSU: 28-29.10.2017 r., godz. 9.00 – 17.00,

MIEJSCE: Warszawa, ul. Sucharskiego 3, Osiedlowy Klub Jelonki

TRENER: mgr Barbara Libicka – Gortadt

Zapisy poprzez formularz na stronie: http://iskra.edu.pl/?p=782

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon:

Kategoria: Nauka
Typ oferty: Kursy
Lokalizacja: Warszawa
Wyświetleń: 174
© 2012 Warszawalokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.